U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 15 oktober 2002 door de heer Jan Penris in commissie gehouden interpellatie tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over eventuele aanvullende gemeentelijke belastingen op de vennootschapsbelastingen

van Jan Penris
1351 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 oktober 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
6 november 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

1351 (2002-2003) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid