U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 2 juli 2002 door de heer Gilbert Vanleenhove in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de opvolging van het dossier betreffende de financiële lasten uit het verleden, voortvloeiend uit scholenbouw met het Waarborgfonds

van Gilbert Vanleenhove, Gilbert Van Baelen, André Van Nieuwkerke, Frans Ramon, Kris Van Dijck en Dirk De Cock
1282 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

3 juli 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
10 juli 2002
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1282 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid