U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2002 (Hoofdstuk X - Energie; Hoofdstuk XI - Vlaams Infrastructuurfonds; Hoofdstuk XIII - Domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, zeewering en de dijken en Hoofdstuk XIV - Slotbepalingen)

namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie, verslag door Jul Van Aperen
1177 (2001-2002) nr. 11
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

12 juni 2002
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1177 (2001-2002) nr. 7
1177 (2001-2002) nr. 8
1177 (2001-2002) nr. 8 - Bijlage
1177 (2001-2002) nr. 9
1177 (2001-2002) nr. 10
1177 (2001-2002) nr. 10 - Bijlage
1177 (2001-2002) nr. 11
1177 (2001-2002) nr. 12
1177 (2001-2002) nr. 13

Meer details

Verslaggever
Jul Van Aperen