U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van de ontwikkelingsdoelen algemene en sociale vorming in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3

van de Vlaamse Regering
1234 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 mei 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
27 juni 2002
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
9 juli 2002
19 juli 2002
Bekrachtigd en afgekondigd
10 september 2002
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1234 (2001-2002) nr. 1
1234 (2001-2002) nr. 2

Meer details

Verslaggever
André Van Nieuwkerke
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid