U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 14 mei 2002 door de heer André-Emiel Bogaert in commissie gehouden interpellatie tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over het instellen van een zogenaamde overlasttaks door verschillende steden en gemeenten

van Jan Penris en Filip Dewinter
1206 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

15 mei 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
5 juni 2002
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming

Documenten

1206 (2001-2002) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid