U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet op het Vlaamse jeugdbeleid

973 (2001-2002) nr. 3
Amendementen 1, 2, 3, 4 en 5
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

31 januari 2002
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers