U bent hier

Amendementen op het voorstel van resolutie betreffende de toepassing van de Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EG ter compensatie van grote infrastructuurwerken in de Westerschelde en Zeeschelde

949 (2001-2002) nr. 2
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

17 januari 2002
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

949 (2001-2002) nr. 1
949 (2001-2002) nr. 2
949 (2001-2002) nr. 3