U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, wat het volksontwikkelingswerk betreft

van Herman Lauwers, Marino Keulen, Dany Vandenbossche, Jos Stassen en Mieke Van Hecke, verslag door André Denys
986 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 januari 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
17 januari 2002
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
1 maart 2002
Bekrachtigd en afgekondigd
11 april 2002
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

986 (2001-2002) nr. 1
986 (2001-2002) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid