U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 wat betreft de medewerking van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen van netbeheerders en houders van een leveringsvergunning

van Robert Voorhamme, André Denys, Johan Malcorps en Jan Loones
924 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

9 november 2001
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
27 november 2001
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
29 november 2001
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
6 december 2001
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
21 december 2001
Bekrachtigd en afgekondigd
29 januari 2002
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

924 (2001-2002) nr. 1
924 (2001-2002) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Jul Van Aperen
Materie
Gewestaangelegenheid