U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot instelling van het Vlaams Gemeentefonds en tot regeling van een bijzondere dotatie voor sommige gemeenten van het Vlaamse Gewest, wat de bestemming van de opbrengst van de onroerende voorheffing van het Vlaamse Gewest betreft

van Wivina Demeester-De Meyer, Johan De Roo en Carl Decaluwe
medeondertekenaars: Veerle Heeren en Mark Van der Poorten
790 (2000-2001) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Documenten

790 (2000-2001) nr. 1
790 (2000-2001) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Bart De Smet
Materie
Gewestaangelegenheid