U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIII (opschrift gewijzigd door de commissie : ... betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek)

van de Vlaamse Regering
729 (2000-2001) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

31 mei 2001
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
7 juni 2001
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
14 juni 2001
21 juni 2001
Tweede lezing in commissie gevraagd
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
26 juni 2001
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Tweede lezing en eindstemming (Regl.art. 68)
9 juli 2001
13 juli 2001
Bekrachtigd en afgekondigd
27 november 2001
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Meer details

Verslaggever
Dirk De Cock
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid