U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

van de Vlaamse Regering
19 (2000-2001) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 april 2001
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
 • Commissie voor Cultuur, Media en Sport
 • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
10 mei 2001
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
16 mei 2001
In behandeling in
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking). Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw). Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
Op de agenda: (Bevoegdheden van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda:
(Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media). Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
(Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking). Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda:
(Bevoegdheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
(Bevoegdheden van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
17 mei 2001
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie). Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media). Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media). Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie). Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Media en Sport
Op de agenda: (Bevoegdheden van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport). Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door mevrouw Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
21 mei 2001
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en bespreking. - Inleiding door de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden ; - Toelichting van het Verslag van het Rekenhof ; - Algemene bespreking
29 mei 2001
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken). Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op de agenda: Bespreking en indicatieve stemming
30 mei 2001
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: Bevoegdheden van de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden). Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
31 mei 2001
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw). Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
Op de agenda:
(Bevoegdheden van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme). Toelichting door de minister en bespreking
(Bevoegdheden van mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, van de heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, en van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media). Indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
6 juni 2001
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
13 juni 2001
Aangenomen in
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
6 juli 2001
Bekrachtigd en afgekondigd
6 juni 2002
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19 (2000-2001) nr. 1
19 (2000-2001) nr. 1-Bijlagen
19 (2000-2001) nr. 1-Bijlagen-Erratum
19 (2000-2001) nr. 3
19 (2000-2001) nr. 7-A
19 (2000-2001) nr. 7-B
19 (2000-2001) nr. 7-C
19 (2000-2001) nr. 7-D
19 (2000-2001) nr. 7-E
19 (2000-2001) nr. 7-F
19 (2000-2001) nr. 7-G
19 (2000-2001) nr. 7-H
19 (2000-2001) nr. 7-I
19 (2000-2001) nr. 7-J
19 (2000-2001) nr. 8
19 (2000-2001) nr. 10