U bent hier

Motie tot uitoefening van het recht van onderzoek naar mogelijke onzorgvuldigheden met betrekking tot de toekenning van een bouwvergunning strekkende tot het bouwen in de haven op de Linkerscheldeoever van een nieuw getijdendok (voorlopig Deurganckdok genaamd) op 24 augustus 1999 aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen door de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, het tot stand komen van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1999 houdende definitieve vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke herziening van het gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren op het gebied van de gemeenten Beveren, Kruibeke en Lokeren, en de toekenning van een nieuwe bouwvergunning op 13 juni 2000

van Jan Penris en Filip Dewinter
639 (2000-2001) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Documenten

639 (2000-2001) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid