U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 8 november 2000 door de heer Johan De Roo in commissie gehouden interpellatie tot de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, over het financieel klimaat voor de gemeenten

van Johan De Roo, Bart De Smet, Mark Van der Poorten en Veerle Heeren
470 (2000-2001) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

9 november 2000
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
29 november 2000
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

470 (2000-2001) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid