U bent hier

Verslag van de gedachtewisseling over het jaarlijks verslag van de Vlaamse regering aan het Vlaams Parlement omtrent de naleving van het Verdrag van de Rechten van het Kind in die landen of regio's waarmee de Vlaamse Gemeenschap een decretaal goedgekeurd exclusief en algemeen samenwerkingsverdrag heeft gesloten

namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden, verslag door Stefaan Platteau
397 (1999-2000) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

397 (1999-2000) nr. 1

Meer details

Verslaggever
Stefaan Platteau
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid