U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 16 maart 2000 door de heer Gilbert Bossuyt in commissie gehouden interpellatie tot de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, over de organisatie van de inning van de eigen belastingen

van Gilbert Bossuyt, Johan De Roo, Stefaan Platteau, Jos Geysels en Chris Vandenbroeke
243 (1999-2000) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

17 maart 2000
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
29 maart 2000
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

243 (1999-2000) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)