U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van professionele muziekensembles, concertorganisaties, muziekclubs, muziekeducatieve organisaties en festivals, het Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap, het subsidiëren van muziekprojecten en compositieopdrachten en het verlenen van werkbeurzen

van de Vlaamse Regering
903 (1997-1998) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Muziekdecreet
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

28 januari 1998
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur en Sport
29 januari 1998
In behandeling in Commissie voor Cultuur en Sport
5 februari 1998
Aangenomen in Commissie voor Cultuur en Sport
Vergadering Commissie voor Cultuur en Sport
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
18 maart 1998
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda:
algemene bespreking
artikelsgewijze bespreking
Plenaire vergadering
Op de agenda:
aangehouden stemmingen
hoofdelijke stemming
31 maart 1998
Bekrachtigd en afgekondigd
9 juli 1998
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

903 (1997-1998) nr. 1
903 (1997-1998) nr. 2 (I)
903 (1997-1998) nr. 2 (II)
903 (1997-1998) nr. 3
903 (1997-1998) nr. 4

Verbonden initiatieven