U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

van Jos Stassen en Ria Van Den Heuvel
15 (1997-1998) nr. 14
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

16 december 1997
Amendement (pdf) ingediend

Documenten

15 (1997-1998) nr. 1-Bijlagen
15 (1997-1998) nr. 1-Bijlagen-Addendum
15 (1997-1998) nr. 1-Errata
15 (1997-1998) nr. 2
15 (1997-1998) nr. 3
15 (1997-1998) nr. 4
15 (1997-1998) nr. 5 (I)
15 (1997-1998) nr. 5 (II)
15 (1997-1998) nr. 5 (III)
15 (1997-1998) nr. 5 (IV)
15 (1997-1998) nr. 5 (IX)
15 (1997-1998) nr. 5 (V)
15 (1997-1998) nr. 5 (VI)
15 (1997-1998) nr. 5 (VII)
15 (1997-1998) nr. 5 (VIII)
15 (1997-1998) nr. 5 (X)
15 (1997-1998) nr. 5 (XI)
15 (1997-1998) nr. 5 (XII)
15 (1997-1998) nr. 5 (XIII)
15 (1997-1998) nr. 5 (XIV)
15 (1997-1998) nr. 5 (XV)
15 (1997-1998) nr. 5 (XVI)
15 (1997-1998) nr. 6 (I)
15 (1997-1998) nr. 6 (II)
15 (1997-1998) nr. 7 (I)
15 (1997-1998) nr. 7 (II)
15 (1997-1998) nr. 7 (III)
15 (1997-1998) nr. 8
15 (1997-1998) nr. 9-A
15 (1997-1998) nr. 9-B
15 (1997-1998) nr. 9-C
15 (1997-1998) nr. 9-D
15 (1997-1998) nr. 9-E
15 (1997-1998) nr. 9-F
15 (1997-1998) nr. 9-G
15 (1997-1998) nr. 9-H
15 (1997-1998) nr. 9-I
15 (1997-1998) nr. 9-J
15 (1997-1998) nr. 9-K
15 (1997-1998) nr. 9-L
15 (1997-1998) nr. 10
15 (1997-1998) nr. 10-Errata
15 (1997-1998) nr. 11
15 (1997-1998) nr. 12 (I)
15 (1997-1998) nr. 12 (II)
15 (1997-1998) nr. 13
15 (1997-1998) nr. 14
15 (1997-1998) nr. 15
15 (1997-1998) nr. 16
15 (1997-1998) nr. 17
15 (1997-1998) nr. 18
15 (1997-1998) nr. 19 (I)
15 (1997-1998) nr. 19 (II)
15 (1997-1998) nr. 19 (III)
15 (1997-1998) nr. 20
15 (1997-1998) nr. 21
15 (1997-1998) nr. 22 (I)
15 (1997-1998) nr. 22 (II)