U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 6 maart 1997 door mevrouw Sonja Becq en de heer Guy Swennen in commissie gehouden interpellaties tot de heer Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, respectievelijk over de financiering van de initiatieven voor buitenschoolse opvang en over de buitenschoolse kinderopvang

van Wilfried Aers, Felix Strackx en Joris Van Hauthem
569 (1996-1997) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

7 maart 1997
19 maart 1997
Verworpen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: hoofdelijke stemming

Documenten

569 (1996-1997) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid