U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Verslag over het voorstel van bijzonder decreet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, over het voorstel van decreet houdende invoering van een nieuwe wettelijke bepaling genaamd "overweging van decreet" en over het voorstel van bijzonder decreet houdende wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, wat het verzoekschrift betreft

namens de Commissie voor Reglement en Samenwerking, verslag door Mieke Van Hecke
497 (1996-1997) nr. 5
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

23 juni 1998
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

497 (1996-1997) nr. 1
497 (1996-1997) nr. 2
497 (1996-1997) nr. 3
497 (1996-1997) nr. 4 (I)
497 (1996-1997) nr. 4 (II)
497 (1996-1997) nr. 5

Meer details

Verslaggever