U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, wat betreft de continuïteit van de dienstverlening van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn in geval van staking

718 (2020-2021) nr. 4
Amendement nr. 1

Procedureverloop

26 mei 2021
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

718 (2020-2021) nr. 1
718 (2020-2021) nr. 3
718 (2020-2021) nr. 4