U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 24 februari 2017 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

719 (2020-2021) nr. 2

Procedureverloop

3 mei 2021
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

719 (2020-2021) nr. 1
719 (2020-2021) nr. 2

Meer details