U bent hier

Voorstel van resolutie over het integreren van de principes van de vijftienminutenbuurt in het Vlaamse omgevings- en mobiliteitsbeleid

748 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

27 april 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
27 mei 2021
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Documenten

748 (2020-2021) nr. 1