U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU

663 (2020-2021) nr. 4
Amendement nr. 12

Procedureverloop

17 maart 2021
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

663 (2020-2021) nr. 1
663 (2020-2021) nr. 4
663 (2020-2021) nr. 5