U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

644 (2020-2021) nr. 3

Procedureverloop

9 maart 2021

Documenten

644 (2020-2021) nr. 1
644 (2020-2021) nr. 3
644 (2020-2021) nr. 4

Verbonden initiatieven

Hoorzittingen-Gedachtewisselingen

Meer details