U bent hier

Advies van de Raad van State over het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, wat het waarborgen betreft van een evenredige vertegenwoordiging tussen de ideologische en filosofische strekkingen in de beheers- of bestuursorganen van culturele instellingen die opgericht zijn door of ressorteren onder de Vlaamse overheid

van de Raad van State
484 (2020-2021) nr. 3

Procedureverloop

10 februari 2021

Documenten

484 (2020-2021) nr. 1
484 (2020-2021) nr. 2
484 (2020-2021) nr. 3
484 (2020-2021) nr. 4