U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

612 (2020-2021) nr. 3

Procedureverloop

Documenten

612 (2020-2021) nr. 1
612 (2020-2021) nr. 2
612 (2020-2021) nr. 3