U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat de woonreservegebieden betreft

577 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: advies Raad van State ontvangen

Procedureverloop

9 december 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
21 december 2020
Advies Raad van State gevraagd
7 januari 2021
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
11 februari 2021
Advies Raad van State ontvangen

Documenten

577 (2020-2021) nr. 1
577 (2020-2021) nr. 2

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid