U bent hier

Verslag over het Vlaams ontwerpbegrotingsplan. Bijdrage van de Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan, bedoeld in artikel 6 van verordening (EU) nr. 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013. Begrotingsjaar 2021

33 (2020-2021) nr. 2

Procedureverloop

15 oktober 2020
Verslag (pdf) ingediend
23 oktober 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

33 (2020-2021) nr. 1
33 (2020-2021) nr. 2

Meer details

Verslaggevers