U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het uitsluiten van de sociale huisvesting betreft van onderdanen van landen die geen controle op de naleving van de eigendomsvoorwaarde toestaan

455 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

16 september 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
8 oktober 2020
Te behandelen in Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed

Documenten

455 (2019-2020) nr. 1

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid