U bent hier

Motie betreffende een belangenconflict over de geplande stemming in de Kamer van volksvertegenwoordigers over een wet tot wijziging van diverse wetsbepalingen om de voorwaarden van een vrijwillige zwangerschapsafbreking te versoepelen

427 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: te behandelen in plenaire vergadering

Documenten

427 (2019-2020) nr. 1