U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van artikel 16 en 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

389 (2019-2020) nr. 3

Procedureverloop

10 juli 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

389 (2019-2020) nr. 1
389 (2019-2020) nr. 2
389 (2019-2020) nr. 3