U bent hier

Verslag van de gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

verslag door Johan Danen en Tinne Rombouts
297 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

14 mei 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

297 (2019-2020) nr. 1

Verbonden initiatieven

Hoorzittingen-Gedachtewisselingen

Meer details

Verslaggevers