U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, wat de schrapping van de patrijs als bejaagbare soort betreft

242 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

13 maart 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
2 april 2020
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
23 september 2020
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Documenten

242 (2019-2020) nr. 1
242 (2019-2020) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid