U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, wat de schrapping van de patrijs als bejaagbare soort betreft

242 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

13 maart 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
25 maart 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
2 april 2020
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Documenten

242 (2019-2020) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid