U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

van de Vlaamse Regering
14 (2019-2020) nr. 2
Amendement nr. 1

Procedureverloop

6 december 2019
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

14 (2019-2020) nr. 3
14 (2019-2020) nr. 4
14 (2019-2020) nr. 6