U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 september 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van het protocol bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, ondertekend in Göteborg op 30 november 1999, zoals gewijzigd op 4 mei 2012 te Genève

101 (2019) nr. 2

Procedureverloop

24 oktober 2019
Verslag (pdf) ingediend
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

101 (2019) nr. 1
101 (2019) nr. 2

Meer details

Verslaggever