U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, wat de implementatie van het zesde Mestactieprogramma betreft

namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Elke Wouters en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
1938 (2018-2019) nr. 9
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

9 mei 2019
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1938 (2018-2019) nr. 1
1938 (2018-2019) nr. 3
1938 (2018-2019) nr. 4
1938 (2018-2019) nr. 5
1938 (2018-2019) nr. 6
1938 (2018-2019) nr. 9
1938 (2018-2019) nr. 10

Meer details

Verslaggevers
Elke Wouters en Hermes Sanctorum-Vandevoorde