U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 januari 2019 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

1968 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

1968 (2018-2019) nr. 1
1968 (2018-2019) nr. 2