U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet betreffende wijziging van het decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

1963 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

1963 (2018-2019) nr. 1
1963 (2018-2019) nr. 2