U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders en over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van de onderste segmenten van de private huurmarkt door een uitbreiding van de huurpremie

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Marc Hendrickx
1835 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

23 april 2019
Verslag (pdf) ingediend
6 mei 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1835 (2018-2019) nr. 1
1835 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Verslaggever