U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders en over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van de onderste segmenten van de private huurmarkt door een uitbreiding van de huurpremie

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Marc Hendrickx
1835 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

23 april 2019
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1835 (2018-2019) nr. 1
1835 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Marc Hendrickx