U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018

1920 (2018-2019) nr. 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

29 april 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1920 (2018-2019) nr. 1
1920 (2018-2019) nr. 2
1920 (2018-2019) nr. 3