U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken

1866 (2018-2019) nr. 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

10 april 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1866 (2018-2019) nr. 1
1866 (2018-2019) nr. 3
1866 (2018-2019) nr. 4