U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met de multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016

1836 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

21 maart 2019
Verslag (pdf) ingediend
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1836 (2018-2019) nr. 1
1836 (2018-2019) nr. 2

Meer details