U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken

van Lionel Bajart, Wilfried Vandaele, Karin Brouwers, Manuela Van Werde, Joris Poschet en Marius Meremans
1866 (2018-2019) nr. 2
Amendement nr. 1
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

20 maart 2019
Amendement ingediend
21 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1866 (2018-2019) nr. 1
1866 (2018-2019) nr. 3