U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

1874 (2018-2019) nr. 3
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

1874 (2018-2019) nr. 1
1874 (2018-2019) nr. 2
1874 (2018-2019) nr. 3