U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet betreffende de integrale jeugdhulp

1732 (2018-2019) nr. 4
Amendement nr. 12
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

27 februari 2019
Amendement (pdf) ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.
1 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1732 (2018-2019) nr. 1
1732 (2018-2019) nr. 3
1732 (2018-2019) nr. 4