U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet betreffende de integrale jeugdhulp

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van der Vloet, Vera Jans en Peter Persyn
1732 (2018-2019) nr. 4
Amendement nr. 12
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

27 februari 2019
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
1 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1732 (2018-2019) nr. 1
1732 (2018-2019) nr. 3
1732 (2018-2019) nr. 4