U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet betreffende de integrale jeugdhulp

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van der Vloet, Vera Jans en Peter Persyn
1732 (2018-2019) nr. 4
Amendement nr. 12
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

27 februari 2019
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1732 (2018-2019) nr. 1
1732 (2018-2019) nr. 3
1732 (2018-2019) nr. 4