U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet betreffende de integrale jeugdhulp

1732 (2018-2019) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

11 februari 2019
Amendementen (pdf) ingediend
22 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten