U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren

1788 (2018-2019) nr. 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

11 februari 2019
Verslag (pdf) ingediend.
14 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1788 (2018-2019) nr. 1
1788 (2018-2019) nr. 2
1788 (2018-2019) nr. 3
1788 (2018-2019) nr. 4

Meer details