U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren

1788 (2018-2019) nr. 2
Amendement nr. 1
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

31 januari 2019
Amendement (pdf) ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
14 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1788 (2018-2019) nr. 1
1788 (2018-2019) nr. 2
1788 (2018-2019) nr. 3
1788 (2018-2019) nr. 4