U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

1835 (2018-2019) nr. 1

Procedureverloop

31 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
19 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
27 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen

Documenten

1835 (2018-2019) nr. 1

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid