U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

van An Moerenhout, Björn Rzoska en Elke Van den Brandt
1835 (2018-2019) nr. 1

Procedureverloop

31 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
19 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
27 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
4 april 2019
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Verworpen in commissie

Documenten

1835 (2018-2019) nr. 1
1835 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid