U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

van An Moerenhout, Björn Rzoska en Elke Van den Brandt
1835 (2018-2019) nr. 1

Procedureverloop

31 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
27 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
4 april 2019
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Verworpen in commissie

Documenten

1835 (2018-2019) nr. 1
1835 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Marc Hendrickx
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid